Ders Planı

“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR DERS PLANI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

Dersin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
  1. HAFTALIK DERS KONULARI
1 Geleneksel ve Güncel İnsan Kaynakları Konuları ve Yaklaşımları
2 Yetenek Yönetimi
3 İş Yaşamında Profesyonel Zeka
4 İş Yaşamında Duygusal Zeka
5 Çift Kariyerli Eşler (Aileler) Sorunu
6 Psikolojik Sermaye
7 Öğrenilmiş Çaresizlik
8 ARA SINAVI
9 Ay Işığı Sorunu
10 Farklılıkların Yönetimi
11 Tükenmişlik Sendromu
12 XYZ Kuşakları ve Duygusal Emek
13 Çalışma Yaşamında Kadın Yöneticiler
14 Kadın Yöneticilerde Cam Tavan Sendromu
   
  1. DERSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1 Dese devam ve internette yayınlanan sorulara yanıt zorunludur
 2 Geçerli mazeret durumunda, en fazla 3 hafta devamsızlığa izin verilebilir; ancak haftalık başarı notu sıfır olur
3 Devamsızlıktan başarısız olmamak için, en az 11 hafta devam gerekir
4 Öğrenci, konuyla ilgili olarak kendisine sorulan soruları yanıtlamalı ve tartışmalara katılmalıdır
  1. PERFORMANS KRİTERLERİ
1     Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme 40 Puan
2     Dersin birinci, ikinci ve üçüncü saatlerinin tümünde hazır bulunma 60 Puan
3     Sınavlar 10 Puan
4     Ara Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Ara sınavı notu
5     Final Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Final sınavı notu  
  1. KAYNAKLAR
1 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Beta, İstanbul-2017
2 İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016
3 İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
4 Örgütlerin Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Ali Akdemir, Beta Yayınları, 2018
5 İnsan Kaynakları Yönetimi, Dr. İlhami Fındıkçı, 3.Baskı, Alfa Yayını, 2001, İstanbul
6 Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Halil can ve diğerleri, Ankara, 2012
 
 

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön