İnsan Kaynakları Ders Konuları

GELENEKSEL VE GÜNCEL İNSAN KAYNAKLARI DERS KONULARI

GELENEKSEL İNSAN KAYNAKLARI DERS KONULARI

İnsan kaynakları yönetimi ve örgütlenmesi

İş Analizi ve iş tasarımı

İnsan kaynakları planlaması

İnsan kaynakları bulunması, seçimi ve yerleştirilmesi

Performansı değerlemesi

Hizmet içi eğitim

Kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme

İş değerlemesi

Ücret yönetimi

Uluslararası İnsan kaynakları

İnsan kaynakları bilgi sistemi

Stratejik insan kaynakları yönetimi

Sendikal ilişkiler ve toplu sözleşme

Personel sağlığı ve iş güvenliği

Şikayet ve disiplin sistemi

Uluslararası insan kaynakları yönetimi

Çalışanların iş yaşamında uyumlaştırılması

İnsan kaynakları bilgi sistemi

Stratejik insan kaynakları yönetimi

GÜNCEL OLMAYAN (POSTMODERN) İNSAN KAYNAKLARI DERS KONULARI

Geleneksel ve Güncel İnsan Kaynakları Konuları ve Yaklaşımları

Yetenek yönetimi

İş yaşamında profesyonel zeka

İş yaşamında profesyonel duygusal zeka

Çift kariyerli eşler (Aileler) sorunu

Psikolojik sermaye

Öğrenilmiş çaresizlik

Ay ışığı sorunu

Farklılıkların yönetimi

Tükenmişlik sendromu

XYZ kuşakları ve Duygusal emek

Çalışma yaşamında kadın yöneticiler ve cam tavan sendromu

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön