Sorulara Yanıt Koşulları

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

BAŞARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1     Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme40 Puan
2     Dersin birinci, ikinci ve üçüncü saatlerinin tümünde hazır bulunma60 Puan
3     Sınavlar10 Puan
4     Ara Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Ara sınavı notu
5     Final Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Final sınavı notu 

Sorulara Yanıt Koşulları


(1) 2019-2020 Öğretim Döneminde bu ağ kümesinde, en az bir hafta öncesinden duyurulan ders işleyiş sorularının yazılı olarak yanıtlanması zorunludur.

(2) Sorular, adayın kendi el yazısı ile yanıtlanmış olmalı ve ders saati sonunda, adayın kendisi tarafından öğretim üyesine teslim edilmelidir.

(3) Yazılı yanıtların tesliminde, kesinlikle “Tam Zamanında (Just In Time)” ilkesi uygulanır.

(4) Daha sonraki ders veya derslerde geçmiş haftalara ilişkin soru yanıtları kabul edilmez.


(5) Öğrenci, evde yazılı yanıtlamış olduğu soruyu, sınıfta sözlü olarak da yanıtlayabilmelidir.

(6) Sınıfta ders işlenirken derse katkıda bulunan, orijinal örnekler geliştiren, orijinal sorular soran veya diğer herhangi bir yaratıcı ve yenilikçi düşünce sunan öğrencinin, derse bu olumlu katkısı, anında etkinlik puanı olarak değerlendirilir.


(8) Derse katılmayan öğrenci, katılmadığı hafta için sıfır puanla uyarılır.

(9) Derse katılan, ancak sorulara yazılı yanıt vermeyen öğrenci, yalnızca derse katılma puanı alır


(10) Derse katılan ve sorulara yazılı yanıt veren, ancak derste soru sorarak, sorulara yanıt vererek, orijinal örnekler ve fikirler sunarak herhangi bir etkileşimde bulunmayan öğrenci, o hafta için en düşük puan verilerek uyarılır.

(11) Yazılı yanıtlarının tümü veya bazı yönleri, tümceleri, dili, ifadesi veya daha başka yönleri benzerlik gösteren yazılı yanıt sahipleri, sıfır puan verilerek uyarılır.

(12) Öğrencinin katıldığı veya katılmadığı derslerde aldığı puanlar ve haftalık puan ortalamaları, bu ağ kümesinde duyurulur.

(13) Puanlara itiraz edilemez. Ancak, maddi hata itirazı yapan öğrencinin durumu incelendiğinde haklı çıkarsa puanı düzeltilir; haksız çıkarsa o haftaya kadar topladığı bütün puanlar sıfıra dönüştürülür.

(14) Daha önceki dönem deneyimleri kapsamında yapılan araştırmada, topladığı puan ortalaması düşük olan öğrencinin, dönem sonunda başarılı olmadığı saptanmıştır. Aynı araştırmada, ortalaması 100 veya buna yakın olan öğrencilerin tümünün AA harf notu aldığı gözlemlenmiştir.

(15) Öğretim üyesinin daha önceki öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, öğrencilerin, bu dersin ara sınavına ve final sınavına girmeden önce, sınavdan kaç puan alacaklarını yaklaşık olarak tahmin ettikleri ve bu tahminde de yanılmadıkları gibi kesin bir genelleme saptanmıştır.

(16) Bu sistemle yeni tanışan bazı kolaycı öğrenciler, sisteme ağır eleştiriler yöneltmektedirler. Ancak, geleneksel sistemlerin acımasız sınav gerginliği (stresi) ile karşılaşmayıp dönem sonunda bekledikleri başarı düzeyini gerçekleştirdiklerinde sisteme övgüler yağdırmaktadırlar.

(18) Öğretim üyesi, hiç ayırım yapmadan, kolaycı veya çalışkan öğrencilerinin tümünü, gerçek anlamda sever ve saygı gösterir. Öğrencilerinden hiçbir sevgi, saygı veya karşılık beklemez.

(19) Bütün öğrencilerime ve misafir olarak dersime katılan diğer kişilere sağlık, huzur ve üstün başarılar dilerim.

ÖDEVLERDE KESİN OLARAK İSTENENLER:

(1) Soruları, önceden yanıtlamış olarak sınıfa geliniz.

(2) Soruları, çok farklı kaynaklardan yararlanarak yanıtlamaya çalışınız.

(3) Sınıfa özgün görüş, yorum, yaklaşım getirmeye çalışınız.

(4) Belki yanlış yanıt veririm diye korkup, sınıfta konuşmaktan çekinmeyiniz. Çünkü, post modern yaklaşımda mutlak doğru veya yanlış yoktur.

(5) Bu dersten AA almanız, sınıfta etkin olmanıza bağlıdır. AA notu alıp ortalamanızı yükseltmeniz, ileride size büyük olanaklar sağlayacaktır.

(6) Geçen dönem, bu dersten sınıfın dörtte üçü AA almayı başarmıştır. Sizin, bu oranı daha da artıracağınıza inanıyorum.

PUANLARA İTİRAZ KOŞULLARI:

Öğrenciler, puanlarına, izleyen ilk derste itiraz edebilir. İzleyen ilk dersten sonra itiraz girişiminde bulunan öğrencinin istekleri kabul edilmez. İtirazında haklı çıkan öğrencinin puanı gerçeğe dönüştürülür. Haksız çıkan öğrencinin inandırıcılığı kalmaz

(1) Öğrenciler, derste işlenecek konuya, daha önceden çalışarak gelirler.

(2) Dersler, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi ve öğretim üyesi-öğrenci tartışması biçiminde yapılır.

(3) Tartışmalarda orijinal örnekler veren, konuya yeni boyut getiren, olumlu etkileşimde bulunan, farklı kaynaklardan yeni fikirler getiren öğrencinin başarısı, anında puana dönüştürülür.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön